D.R. Gilbert [Kindle ePUB / Ebook] Prodajni Ring


Download Prodajni Ring

Prodajni Ring

Lenost ova knjiga predstavlja blago za svakog mladog čoveka koji namerava da zasnuje biznis ili da se oporba u ulozi prodavca ili komercijaliste u nekoj kompaniji Tranziciona vreme.

Read ✓ PDF, DOC, TXT or eBook Î D.R. Gilbert

Knjiga se pojavljuje u jeku svetske ekonomske krize kada mnogoštvo kompanija dolazi do ivice bankrotstva a milioni ljudi svakodnevno ostaju bez posla Imajući u vidu veliku nezapos.

D.R. Gilbert Î 4 Summary

Na donose tranzicione gubitke ljude kojima je potrebna pomoć da uz ovladavanje novim znanjima nađu mesto u tržišnoj utakmici Za njih je ova knjga takođe od neprecenjivog znača.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *